Szent Ágoston Római Katolikus Plébániatemplom - Csíkszereda

"...nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned." Szt. Ágoston


templomszentelés

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Az irgalmasság szentéve

kozpont

kozpont

2014-es falinaptár

ado

szentantal

Katolikus média

nyar

Mária Rádió - Erdély

Mária Rádió - Erdély

Magyar Emberi Jogok AlapítványSzent Ágoston templomok

Honlapunkon induló Szent Ágoston templomok címû sorozatunkban azokról a római katolikus templomokról és kápolnákról szeretnénk írni, amelyek Szent Ágoston püspök nevét viselik. Magyarországon, Szerbiában, Szlovákiában, Ukrajnában is van Szent Ágoston-templom. Egyesek meglehetõsen romos állapotban vannak, vagy már bezártak. De van korszerû Szent Ágoston-tempolom is.  Erdélyben csak a csíkszeredai plébániatemplom vallhatja magáénak Szent Ágoston védõszentet. Legyünk büszkék templomunkra!

Az oldalon megjelölt források felhasználásával szerkeszti:
Dobos Ibolya

Ünnep Agostyánban

Agostyán, a magyarországi Tatához tartozó városrész idén ünnepli Szent Ágoston püspök tiszteletére emelt templomának 200. évfordulóját. Az ünnephez kapcsolódó Ágoston napi búcsút augusztus 30-án, vasárnap tartják.


Ágoston napi ünnepi felvonulás 2007-ben

  (...) tovább


 Felvidéki Szent Ágoston-templom

Sztacena (szlovákul Stratená) község a Felvidéken,  a Kassai kerület Rozsnyói járásában. A Gölnic völgyében található, 35 kilométerre északnyugatra Rozsnyótól.  Határában kezdõdik az Iglóig húzódó festõi Sztracenai-völgy.

(...) tovább


 Pécsi középkori templom

  A Pécsi esperesi kerülethez tartozó  Budai Külváros plébániatemplomának alapjai középkori eredetûek, s a török építészet is nyomot hagyott falain. A mai templom építését 1712-ben kezdték meg az Ágoston-rendi szerzetesek.

(...) tovább

*

A Pécsi Egyházmegye millenniumi évvel ünnepli alapításának ezredik évfordulóját.  Az alapítás Gyõr várában 1009. augusztus 23-án történt. Ekkor jelölték ki az egyházmegye határait, elsõ püspöke pedig Bonipert lett.

Az ezeréves egyházmegyérõl olvashat ismertetõt  a www.ordinariat.hu címen.Egyedülálló alagsori kápolna Budapesten

A Világörökség részeként számon tartott szecessziós stílusú, 1911-ben épült impozáns Palatinus ház alagsorában található a Szent Ágoston-kápolna.
Budapest, Pozsonyi út 14. szám.

(...) tovább


 Balázs-áldás a Szent Balázs-hegyen

A magyarországi Nivegy-völgy jelképeként számon tartott templomrom az alig 220 lelket számláló Balatoncsicsó fölött magasodó Szent Balázs-hegyen található. Minden év február elsõ szombatján szabadtéri szentmise és Balázs-áldás van a templomromnál. Erre a rendezvényre a környezõ települések hívein kívül az ország más részébõl is elzarándokolnak a hívek, hogy részt vegyenek a szentmisén és Balázs-áldásban részesüljenek.

(...) tovább


Új Szent Ágoston-templom Noszán
(Vajdaság)

Beke György: Nagy dolog történt Nosza falucskában. Egy kicsiny közösség itt, Délen, a végeken, véráztatta vidéken, a reménytelenség földjén - megtalálta az utat a jövõbe. Ebbõl a jövõbõl Krisztust nem lehet kiûzni. Hatalmasabb minden földi erõnél, ármánynál, mindenféle emberi mozgalmaknál. Ezért a megmaradás jelképe ez az új bácskai templom. (Forrás: http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2006.07.09/0902.html)

(...) tovább


Szent Ágoston-templom
Magyarország földrajzi középpontjában

Pusztavacs az ország közepe!

A másfél ezer lélekszámú Pusztavacs Pest megye déli részén fekszik, a Dabasi kistérségben, 50 km távolságra Budapesttõl.  Árpád-kori település a Kõrösi út mellett. Elsõ említése IV. László király 1274-ben, majd 1280. évi oklevelében „Och” néven történik. A középkorban mezõváros volt. A török uralom alatt Vacs nehéz idõket élt át. 1652-ben a túlélõket a falu lelkésze Nagykõrösre vezette, így a falu elnéptelenedett és megszûnt egységes, zárt településként létezni. Lakói elhagyták és fokozatosan pusztává vált, ezért nevezik ma Pusztavacsnak.

(...) tovább


Elsõként a Vajdaságba látogatunk msgr. Tietze Jenõ nagybecskereki és eleméri plébános segítségével, aki kérésünkre röviden ismertette a Nagybecskereki Püspökséghez tartozó eleméri Szent Ágoston-templom történetét. Választásunk az októberi emlékezések kapcsán esett az eleméri templomra.

  Vajdasági Szent Ágoston-templom õrzi
Kiss Ernõ aradi vértanú hamvait

Kiss Ernõ az utolsó szó jogán:
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

Nagybecskerektõl (Zrenjanin) 9 km-re fekszik Elemér, a kis dunántúli falu. Az aradi vértanúk egyikének, Kiss Ernõnek temetkezési helye. Az eleméri templom kriptájában nyugszanak a vértanú maradványai, aki e templomot építette 1845-ben. A templom védõszentje Szent Ágoston. Egyszerû, kétnyelvû márványtábla jelzi külsõ falán, hogy kriptája kit õriz.

(...) tovább


Látogatók száma 2007. december 7. óta: