Szent Ágoston Római Katolikus Plébániatemplom - Csíkszereda

"...nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned." Szt. Ágoston


A Plébánia Éve

templomszentelés

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

kozpont

2014-es falinaptár

A romániai magyar ajkú katolikusok hírkereső honlapja

Katolikus média

szentantal

Mária Rádió - Erdély

Mária Rádió - Erdély

Filmek

ado

Hit es feny

nyar

A Duna Televízió Isten kezében című műsorából - 2005

DunaTV

Agoston-templomok

bibliaora

Magyar Emberi Jogok Alapítvány

Útmutató

Egyházi protokoll[ 2009-12-31 10:44:30 ]

Év végi gondolatébresztő

Belepillantva a visszapillantó tükörbe, az év első napjaiban nagyon boldognak látom viszont magamat. Sokan kívántak boldog új esztendőt híveim, rokonaim, ismerőseim, barátaim szóban, levélben, de vajon mit tettek azért, hogy valóban teljesüljön is életemben jókívánságuk.
Most az év végéhez közeledve gondolkodásra késztet az elmúlt idő, s számomra megfordul, átminősül a kérdés: vajon én mit tettem ebben az évben, és mit szándékszom tenni a jövőben azért, hogy a körülöttem élő, velem kapcsolatba kerülő embertársaim, híveim, rokonaim, barátaim új éve valóban boldog legyen, ahogy már kívánták nekem, és én is nekük az új évet megelőzően.
Jézus szava lehet csak a vezérfonal: „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12.)

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-12-27 18:36:41 ]

Gondolatébresztő

„Kérjetek és adnak nektek.” (Mt 7,7.)

Azok, akik helyet adnak szívükben Jézusnak, annyira örömtelinek találják társaságát,
hogy önkéntelenül is megsajnálják az ókori fogadósokat veszteségükért.


[ 2009-12-27 16:58:34 ]

Györfi Erzsébet előadásában Én nagy világosságos örömet hirdetek címmel a Szent Család vasárnapján karácsonyi koncertet hallhattak a Szent Ágoston egyházközség hívei, valamint a jelen lévő vendégek. A Kájoni János Cantionale Catholicumából választott dalokat Elekes Emőke kísérte lanton. Az 1676-ban nyomtatásban megjelenő énkeskönyv Kájoni János által írt előszavából Molnár Anna olvasott fel részleteket, Ádám Rebeka pedig gyönyörű hangjával szerzett örömet a hallgatóknak. A koncerten a csíksomlyói kegytemplom kórusa énekelt Bíró László kántor-karnagy vezetésével. A szentmise ünnepélyességét is a kórus közreműködése emelte. Hálásan köszönjük a művészeknek, hogy a karácsonyi ünnepek alkalmával tartalmas előadásukkal megtisztelték egyházközségünket.


Balról jobbra: Györfi Erzsébet, Elekes Emőke, Ádám Rebeka és Molnár Anna


A kegytemplom kórusa

 

A' keresztyen olvasonak Istentöl minden jót kívánok.

Kájoni János előszava.

Az emberi-nemzet a' végre teremtetett, hogy az Istent dicsirje, és e' földön néki szolgálván, hólta-után a' mennyei bóldogságban böséges jutalmát vegye, a' mi édes Idvézitönk-is nem egyéb-ért szállott-le az egekböl, hanem, hogy az embert, kit a' maga személyére teremtett vala, mind példájával, s' mind tanitásával, isteni tiszteletre, és szolgálatra vihetné, hogy igy a' pokol-béli sátánnak tömlöczéből ki-szabadítván, a' mennyei bóldogságnak örökös lakossává tehetné.


[ 2009-12-26 21:43:54 ]

Nota Dum virgo vagientem

JEsus születésének, örüllyünk szent Nevének:
az Egekböl hogy le-jött, hogy Isten Emberré lött;
Mi gyarló szivünket meg-bátoritá:
Magának lelkünket szentül hóditá.
- - - - - - - - - - -


[ 2009-12-26 21:39:20 ]

Szent István diákonus
December 26.
+Jeruzsálem

István diákonus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Egyház számára az Apostolok Cselekedeteiben (6,1--8,2). E két fejezetben Lukács nem annyira a vértanúságot hangsúlyozta, mint inkább azt az üdvtörténeti fordulatot, amelynek dátuma István halálának napja: a fiatal Egyház Jeruzsálemből szétszóródik „Júdeába és Szamariába”, majd a pogányok közé is, s ezáltal egyre szélesebb körben terjed az Evangélium. István a hét diákonus egyike, akiket az apostolok azért választottak, mert feszültség támadt a görög nyelvű és hellén kultúrájú, valamint a jeruzsálemi hívek között. A görögök úgy érezték, hogy az ő özvegyeiket elhanyagolják az alamizsnaosztásnál. Az apostolok ezért úgy határoztak, hogy megbíznak hét hellén férfit az asztal szolgálatával, s ők az imádságnak és az ige szolgálatának élnek. E férfiak a hellén keresztények tekintélyes képviselői lehettek, s emellett igazi apostolok, akiket nem lehet ugyan együtt említeni a Tizenkettővel, de teljes bátorsággal hirdették az Evangéliumot, és magukkal vitték egész Júdeába.


[ 2009-12-25 17:08:58 ]

A hagyományokhoz híven a Szentestén az iskolások betlehemes játékot adtak elő a Szent Ágoston-templomban.  A gyermeksereg a jó szereplésért és részvételért jutalmul édességcsomagot kapott. A megmaradt édességből a következő szentmiséken jelen lévő kicsik is részesültek.


[ 2009-12-25 14:32:54 ]

A Kájoni János Cantionale Catholicum énekgyűjteményéből Én nagy vigasságos örömet hirdetek címmel Györfi Erzsébet és Elekes Emőke énekes előadására kerül sor a Szent Ágoston-templomban vasárnap, december 27-én a fél 11 órás szentmisét követően. Mindenkit szeretettel várnak!


[ 2009-12-24 08:25:58 ]

Húsz évvel ezelőtt érdekes karácsony köszöntött ránk. 1989 decembere, és benne kereszténységünk nagy ünnepe már csak emlék maradt számunkra. Kinek ilyen, kinek olyan emlék. Fájdalmas emlék azoknak, akik elvesztettek valakit szeretteik közül. Izgalmakkal, félelmekkel teli sokunknak, akik nem tudtuk, hogy milyen kimenetele lesz az elindult eseményeknek.

Tamás József római katolikus püspök (Hargita Népe)
 


[ 2009-12-22 10:29:41 ]

Bár korunk embere kereső ember, nem volt ez másként hajdanán sem, amikor két évezreddel ezelőtt a keresztény családok példaképe, a Szent Család is keresésre indult. Igaz, Ők szállást kerestek.

A Szállást keres a Szent Család ájtatosság, mély értelmű népi szokás gyökerei a középkori karácsonyi misztériumjátékokig nyúlnak vissza. A keresztény lélekben visszhangoznak az evangélium szavai: Nem kaptak helyet a szálláson.

Kelemen József,
Szent Ágoston egyházközség

Tovább »»

A Szállást keres a Szent Család idei utolsó állomáshelye
a csíkszeredai Szent Ágoston-templom, szerda délután 17 órától.

 


A Szent Család vasárnap délután a csíkszeredai Imreh családnál kapott szállást


[ 2009-12-19 08:40:03 ]

 

Szombaton a hajnali szentmiséről fényességet, melegséget, szeretetet
vihettek otthonukba a hívek 

*

A délután 6 órakor kezdődő szentmisén is
jelen lesznek a lángosztó cserkészek a Szent Ágoston-templomban.


[ 2009-12-17 09:49:29 ]

A betlehemi láng fénye karácsonykor szerte Európát bevilágítja. Fényességet, melegséget, szeretetet visz a templomokba, az otthonokba, a szívekbe. 1986 óta minden december derekán Betlehemben, a Születés-kápolna mécseséről gyertyát gyújtanak, és elindul a láng féltve-vigyázva, őrizve, ápolva, továbbadva kézről kézre, viharlámpásról viharlámpásra, előbb repülőben, majd vonatokon, száguldó országúti autókban, biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony estéjére eljuthasson bazilikákba és kis fatemplomokba egyaránt. Olykor faluszéleken virrasztva, várva, hogy fáklyásmenet kíséretében vonulhasson be a templomba... Vannak helyek, ahol – mikor a falu határát eléri a láng – megkondulnak a harangok és addig harangoznak, míg a láng a templomba nem ér... Így vonul, vándorol a láng, az osztrák cserkészektől a magyarországi cserkészekhez, tőlük Felvidék, Délvidék, Kárpátalja magyarlakta területeire, át a pirosvonalas határokon, s persze Erdélybe, mihozzánk, s majd általunk olyan emberekhez is, akik egyébként kis fenyőág mellett, egyedül töltenék a szentestét...

Salló Emőke,
Csíkszereda

Csíkszeredában december 19-én, szombaton a Szent Ágoston-templomban a 6 órakor kezdődő hajnali misén és délután a 6 órakor kezdődő szentmisén adják át a lángot.


[ 2009-12-15 12:42:49 ]

Akár hiszik, akár nem, napjainkban még mindig előfordul, hogy valaki rendőrt hív, ha értelmi fogyatékkal élő fiatalokat lát a lakhelyéhez közel eső játszótéren. Nyilván, extrém esetről van szó, de az előítéletek még mindig meghatározzák nagyon sok embernek az értelmi fogyatékosohoz való viszonyulását.

Az előbbinek van ellenpéldája is. Előfordult, hogy egy hölgy szemrebbenés nélkül, kedvesen fogadta, mikor az autóbuszon egyik autista lány megigazította a nem egyformán álló gallérját. Mindkét történet arról árulkodik, hogy ezek a sérült fiatalok nincsenek elzárva a külvilágtól, járnak-kelnek a városban, autóbuszon utaznak, próbálnak az egészségesekhez hasonlóan élni. Ehhez persze segítségre, nagyon sok segítségre van szükségük. Csíkszeredában a Caritas Nappali Foglalkoztató Központja két gyógypedagógussal, egy segítő pedagógussal és egy önkéntessel áll rendelkezésükre.

Takács Éva, Hargita Népe

Tovább »»

 


[ 2009-12-13 12:05:50 ]

Advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.

Gondolatébresztő

„A szívbeli öröm: élet az ember számára és ki nem fogyó szent kincs.
A vidámság meghosszabbítja az ember életét.” (Sir 30,23)


[ 2009-12-09 22:27:45 ]

 a Marosvásárhelyen kezelt betegeknek és hozzátartozóiknak

Bethesda néven indított egy, a más vidékről kórházba utalt betegeket és hozzátartozóikat megsegítő programot a marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai Központ vezetősége.

Szucher Ervin, Krónika


[ 2009-12-09 11:47:16 ]

A Mária Rádió vezetői az adó márciusi születésnapján beszéltek a területi stúdiók létrehozásának szükségességéről. Rá néhány hónapra, pontosabban augusztus végén Székelyudvarhelyen sikerült megvalósítani az elképzelést. Az év vége előtt Csíksomlyó is felkerült az újrarajzolt térképre: kedd este ugyanis a ferences rendház udvarán található épületbe berendezett stúdiót áldhatta meg Tamás József segédpüspök

Rédai Botond, szekelyhon.ro


[ 2009-12-06 14:19:51 ]

Szűz Máriát is megváltotta Jézus, de nem úgy, mint minket. Az Üdvözítő ezt megtehette, hiszen mindenható Isten volt; illett is, hogy megtegye, hiszen Szűz Mária édesanyja volt. Mit meg nem tesz egy jó gyermek édesanyjáért, ha lehetősége van rá?! A földön jobb gyermek nem volt Jézusnál, aki édesanyját jobban, igazabban, mélyebben szerette volna, mint Ő. Tehát meg is tette.

Így okoskodott Duns Scotus és érvelése diadalt aratott. Szűz Mária anya, Isten egyszülött Fiának édesanyja, de ugyanakkor mégis örökre szűz maradt. Az embernél e két fogalom kizárja egymást, de a kiválasztott Szűzanya Isten kegyelméből ezt is megkapta. Minden földi édesanya úgy nézhet föl rá, mint a legjobb, legboldogabb édesanyára, s minden anyai örömében és bánatában hozzá menekülhet.

De minden egyes szűzi lélek is úgy tekinthet rá, mint a legtisztábbra, akit nem is nevezünk másként, mint Szűz. Mekkora erősséget jelent a tiszta lélek számára,  ezt csak az tudja megérteni, aki előtt szent a tisztaság, amely Isten látására vezet.

Hogy ezt a titkot megértsük, s a megértett titkot megélhessük, imádkozzál értünk, gyermekeidért, most és halálunk óráján. Ámen

Pénzes József esperes-plébános

 

Szentséges Szűz Mária…
Katolikus népének

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója.

 

Gondolatébresztő

Köszönjük meg Máriának, hogy élete példájával
megvilágította számunkra az igazságot,
hogy Isten tiszta világa ebben a bűnös világban is létezik.
Üdvözlégy, Mária!


[ 2009-11-30 06:41:50 ]

Gárdonyi Géza

Roráté

Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg decemberi sötétség ez, csak alig áttetsző. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé. Az ablakom előtt egy-két kisebb árnyék válik el tőlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába. Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt a kályhazugba. A kályha előtt Istenes Imre térdel. Teleképpel fújja a tüzet. A tűz pirosló fényt áraszt az arcára.

(meghallgatható)


[ 2009-11-28 21:54:05 ]

Virrasszunk!

Virrasszatok és ébrek legyetek! Ez az Úr parancsa. Azonban az az éberség, amit Ő kíván tőlünk, már nem az, mint amit a próféták követeltek a választott néptől. Mert nekünk már nem kell az elvesztett paradicsomról és a távoli jövőről álmodoznunk, hiszen elérkezett az Isten Országa.

Az éberség tehát azt jelenti, hogy olvasni tudjunk a mai idők jeleiből és kifürkésszük, miként működik az Örökkévaló a történelemben. Az idők jeleinek helyes értelmezése a mi legfontosabb feladatunk az Egyház vezetésével.

De hiába figyelünk minden jelre, Isten mégis váratlanul érkezik, mi pedig sokszor félálomban élünk, tobzódunk és evilági gondokba süllyedünk. Isten Országának nagy kockázata, hogy mindig váratlanul jelenik meg. Mindig másképpen, mint ahogy vártuk, vagy előre kiterveztük. Ezért legyünk ébren és résen, mint a hajnalra váró őrszem. Akkor a váratlanul hazatérő Úr „asztalhoz ültet és felszolgál” nekünk.

Így válik advent virrasztásunk és várakozásunk, megszentelődésünk eszközévé, örömteli Karácsonyunk forrásává.

Pénzes József esperes-plébános

Az adventi szent időben hajnali 6 órakor
az angyalok miséjére hív mindenkit a harangszó.

A rorátét a Szent Ágoston-templomban tartjuk minden hétköznap (hétfőtől szombatig).

 

Rónay György

Advent első vasárnapja

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

Gondolatébresztő

Tervezzük meg életünket szeretetben!

 


Ádvent, az egyházi év kezdete – 2010


[ 2009-11-21 15:36:54 ]


ARCHÍVUM - 2009


 Krisztus Király ünnepe – az egyházi év jelképes vége

 A kereszt diadalát Krisztus Királynak köszönheti

Senki és semmi sem futott be sikeresebb pályát, nem tud magának feltűnőbb karriert a világtörténelemben, mint a keresztfa, mert maga Krisztus dicsőítette meg. Az Ő korában még a rabszolgák és gonosztevő idegenek kegyetlen kínzó és kivégző eszköze volt, olyan, mint ma a bitófa, de Krisztus halála óta a megváltás eszköze lett. Átváltozott Krisztus Király trónusává, mert az Üdvözítő vállán hordozta és három órán át függött rajta. Azóta a kivégzés kegyetlen eszközéből az üdvösség, áldás, dicsőség jele lett.

Nagy Konstantin császár Krisztus kereszthalála iránti tiszteletből eltörli a kereszthalált, és a kereszt megkezdi dicsőséges pályafutását. Felkerül a római sas helyére, később ékszer lett, majd szobáinkban, utak szélén, magas hegyek csúcsán hirdeti megváltottságunkat. Felkerült a királyok koronájára, a vitézi lobogókra, a katonák pajzsára, érdemkeresztként kiváló emberek mellére.

Az anyaszentegyház pedig minden szentséget kereszt alakjában szolgáltat ki.  Karrierjének  befejezése majd a világ végén lesz, amikor a kereszt jele feltűnik az égen.

Egész életünk a kereszt árnyékában zajlik. Keresztelésünkkor fejünkre, bérmálásunkkor homlokunkra rajzolják. Kereszt jelöli gyermekeink tankönyvében a feladott leckét, kereszten találkozik a férj és feleség  első csókja az esküvőn, kereszt őrködik sírjaink fölött a temetőben.

Van-e karrier ehhez fogható?! Pedig a gyalázat jeleként indult el diadalmas útjára. De diadalmas kereszt lett belőle, mert Krisztus Király trónusává tette.

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-11-19 11:04:58 ]

Sík Sándor

Szent Erzsébet: női eszmény

„Szeretteim, legyetek az Igének cselekvői és nem csupán hallgatói.” (Jak. 1,22.)

Az első árpádházi szentek hatalmas királyi alakjai után: Szent Erzsébet új világ, új szépség, új mélység. István, Imre, László: országintéző, nemzetalkotó nagyok, Erzsébetet legszívesebben úgy emlegeti a keresztény világ, mint a kedves Erzsébetet. István, Imre, László: a magyarság nagy célkitűzői, a magyar lélek nagy útmutatói, Szent Erzsébetről a legenda szerint születésekor megjövendöli az erdélyi varázsló, Klingsor, hogy „vigasztalására lesz a föld minden népének”.

Szent László a férfiúi eszmény legszebb példája. Erzsébet a női eszmény megtestesülése. A férfiúi eszményről elmélkedvén, Szent László példájában az erőnek és a szolgálatnak kettős fővonásában találtuk meg a legjellemzőbbet: voltaképpen ugyanez a lényege a női eszménynek is, csak a kettőnek kifejlődési iránya fordított. A férfiúi eszmény az erőből indul ki, és az erő tisztul, finomodik addig, amíg odaadássá, szolgálattá nem szellemül át. A női eszmény lényege az odaadás, amelyben úgy kifejlődik a lélek ereje, hogy végül hősiességgé nő. Lényegében egy a kettő. Mind a kettő: erő. Ki kételkedhetnék benne, hogy a nő nem kevésbé erős, mint a férfi. A keleti bölcs arra a kérdésre, hogy mi a legerősebb a világon, azt felelte: „A legerősebb nem a harcos, nem az oroszlán, nem a vihar, hanem az édesanya.” És a szeretet a lényege mindkettőnek. A férfiúi erő célja, egyetlen értelme a szeretet; a női odaadás a szeretet legyőzhetetlen erejével válik hősiességgé.

(Forrás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)


[ 2009-11-17 11:15:53 ]

Megalkuvás nélkül – Száz éve született Jakab Antal
című könyv ünnepélyes bemutatása

2009. november 23. – Szent Ágoston-templom, Jakab Antal-terem


Varga Gabriella és Vencser László. Dedikál a szerzőpáros

Több fotó »»

„Minden kopottságunkban is szeretetével dédelget minket az Isten...”

A csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia,
Varga Gabriella (Budapest), dr. Vencser László (Linz/Bécs)
és a budapesti Kairosz Kiadó
szeretettel hív minden kedves érdeklődőt a

Varga Gabriella – Vencser László
Megalkuvás nélkül
Száz éve született Jakab Antal

című életrajzi könyv ünnepélyes bemutatójára, amelyet 2009. november 23-án, hétfőn 18.30 órakor tartunk a Szent Ágoston-templom Jakab Antal-termében. Házigazda: Pénzes József esperes-plébános. Vendég: Varga Gabriella újságíró, dr. Jakab Antal püspök unokahuga, a könyv társszerzője, és dr. Vencser László volt teológiai tanár, a könyv társszerzője. Díszvendég: Msgr. Bara Ferenc pápai káplán, csíkdánfalvi plébános, Jakab püspök volt titkára. A helyszínen a könyv megvásárlására lehetőség lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


[ 2009-11-13 09:49:02 ]

A hazai katolikus naptárban november 13. a magyar szentek és boldogok napja. Ekkor mindazokra emlékezünk, akik szülőföldünkhöz illetve nemzetünkhöz tartoznak, és hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Méltán kérjük segítségüket és közbenjárásukat hazánkért, saját magunkért és szeretteinkért.

A magyar szentek között vannak olyanok, akiket népi kegyelet övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, vagy idegenből érkezve magyar földön teljesedett ki életművük, így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt. (Forrás: uj.katolikus.hu)
 

Magyar szentek és boldogokKis Magyar Legendárium


[ 2009-11-07 09:30:10 ]

Jöjjön el a mosoly országa!
Szent Erzsébet-gyűjtés a hátrányos helyzetű gyermekekért
2009. november 15.

Jövő vasárnap, november 15-én Caritas-gyűjtés lesz a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére Főegyházmegyénk templomaiban. A gyűjtésből befolyt összeget Főegyházmegyénk segélyszervezete, a Caritas a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére fordítja.

Ha szeretnének többet megtudni a Caritas programjairól, vagy szeretnék pontosan tudni, mire használja a Caritas a hívek adományát, arra kéri a Caritas vezetősége a kedves híveket, hogy töltsék ki a padokon található levelezőlapokat. A kitöltött levelezőlapot pedig dobják be egyszerűen a legközelebbi postaládába (nem szükséges felbélyegezni, a levelezőlap elküldése ingyenes), vagy adják oda jövő vasárnap (november 15-én) a szentmise után a templomajtóban álló Caritas-munkatársaknak és önkénteseknek.

Hisszük, hogy együtt többet tehetünk a rászorulókért!


[ 2009-11-07 08:34:07 ]

Meszlényi Zoltán vértanú esztergomi püspökről mostanáig nem sokan hallottak Erdélyben. A kommunista rezsim által halálra kínzott püspököt szombaton avatták boldoggá Esztergomban. A boldoggá avatási szertartáson jelen volt Tamás József püspök is. Őt kérdeztük, miért fontos eseménye ez a magyar katolikus egyháznak.

Takács Éva (Hargita Népe)


[ 2009-10-30 10:58:41 ]

„Miért ne élhetne örökké az a halandó, akiért az élő, örök Isten meghalt?” Szent Ágoston

Rólad van szó

Novemberben, a halottak hónapjában fokozottan foglalkoztat minket az Egyház a feltámadás gondolatvilágával. Magától adódik a kérdés: milyen a mai ember reagálása erre, hiszen sokan a minket túlhaladó kulturhisztorikusok közül a „túlvilág dimenziójának” elvesztését emlegetik.

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-10-30 10:49:13 ]

Mit ünneplünk Mindenszentek napján?

A Mindenszentek ünnepe körül a kialakult szokások miatt nagy a félreértés. Ha tíz templomba járó embert megkérdeznének, hogy mi ez az ünnep, akkor ebből kilenc valószínűleg azt mondaná, hogy ekkor megyünk a temetőbe világítani, a halottakra ma emlékezünk. Pedig Mindenszentek örömünnep, és ilyen értelemben mulatság is. Isten dicsőségét ünnepeljük, mely az ő szentjeiben nyilvánul meg. Azokat a szenteket ünnepeljük, akik eljutottak életük végső céljára, szerető Istenünk örök Országába.

Fülöp László segédlelkész


[ 2009-10-30 08:52:37 ]

Erdő Péter esztergom-budapesti érsek avatta fel október 25-én Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása első egész alakos köztéri szobrát a budapesti XVI. kerületi rákosszentmihályi plébániatemplom előtti téren. A bronzszobor Domonkos Béla szobrászművész alkotása.


A szobor talapzatán a néhai hercegprímás eszmeiségének megfelelő mondat áll:
„Áldott legyen az én népem!” A szobor áldást emelő kézzel ábrázolja Mindszenty Józsefet

http://www.dunatv.hu/itthon/mindszenthy_szobor_budapesten.html

Az ünnepélyes szoboravatóról Koltay Gábor filmrendező filmfelvételeket készített a Mindszenty József életéről szóló filmjéhez.


[ 2009-10-28 17:11:34 ]

Gondolatébresztő

Aki kész Krisztus szavára elhinni, hogy az egyház gyarlóságai mögött egy szebb valóság húzódik meg, az az élet minden egyéb sötétsége mögött is felfedezi a kegyelem fényét. Törekszem-e erre a látásmódra? (Az Évk. 30. Vas. evangéliuma alapján Mk.10.46-52)


[ 2009-10-18 15:40:53 ]

Gondolatébresztő

„Nincs a lelki haladásnak olyan lépcsőfoka, amelyről nem kellene eggyel magasabbra lépni.”
(Szt. Leó)
A missziós vasárnap alkalom arra, hogy ezt a lépést megtehesd!


[ 2009-10-08 11:20:46 ]

Sík Sándor

Magyarok Nagyasszonya

Édesanya, bódog Anya,
Virágszülő Szűz Mária.
(Winkler-kódex)

Édesanya, boldog anya,
Virágszülő Szűzmária,
Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket szent Fiadnak.

.................................


[ 2009-10-03 21:51:21 ]

Hiszek a romokon - rockoratórium
2009. október 11., Szent Ágoston-templom


Felvételek az előadásról

A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes Hiszek a Romokon címmel rockoratóriumot mutat be a Szent Ágoston-templomban október 11-én, vasárnap este a 7 órás szentmise után. Zeneszerzők: Gyárfás Levente – Csiszér László. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt és zenekedvelőt szeretettel várnak!

*

Meghívólevél
a Hiszek a romokon rockoratórium közös bemutatására

A Mustármag megújulás-szolgálat zenei műveken keresztül is (Tolcsvay testvérek: Magyar Mise, Magnificat a Kárpátokban, Te Deum)  megpróbálta megszólítani templomokban, színházakban több mint 30 előadás alkalmával az egyházmegye népét.

A jubileumi évre összeállítottuk a Hiszek a romokon című rockoratóriumot, amely megpróbálja megfogalmazni és hangulatilag hordozni az elmúlt 1000 esztendő küzdelmeit és értékeit. Ezt a rockoratóriumot több alkalommal bemutattuk színházakban. A mű megírói és eddigi előadói mind erdélyiek, továbbra az a szándékunk, hogy valamennyi hagyományőrző közösség, közösségünket építő, értéket hordozó, alkotó csoport részt kapjon az előadásban.


[ 2009-10-03 21:18:07 ]

Gondolatébresztő

„A tapasztalat azt mutatja, hogy a szeretet nem abban áll, hogy két ember egymás szemébe néz, hanem abban, hogy mindketten ugyanabba az irányba vetik tekintetüket. ”
- Antoine de Saint Exupéry


[ 2009-10-03 21:15:05 ]

Szent Mihály főangyal ünnepén, szeptember 29-én zárták Gyulafehérváron
a főegyházmegye millenniumi évét. A záróünnepségen, amelyen több mint
12 ezren vettek részt, jelen volt Franc Rodé bíboros, XVI. Benedek
pápa rendkívüli küldötte is. (Hargita Népe)


[ 2009-09-25 18:32:55 ]

Gondolatébresztő

„Szeressétek az igazságot mindenekelőtt, miközben mély megértéssel
viseltettek korunk társadalma iránt, melyben élünk.”
II. János Pál pp.


[ 2009-09-25 18:26:50 ]

 

Vasárnap templombúcsút tartanak Kozmáson.
Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik.


Szent Kozma és Damján, e két hű testvérnek
Hősi tetteiről zengjen ma az ének.
Lelkesedve gondol a hívő nép rájuk
S buzgó imádsággal kéri pártfogásuk.

Szent Kozma és Damján orvosok valának
Erényük s tudásuk fénylett a világnak.
Jézus szent nevében nagy csodákat tettek,
Egészséget adván sok szegény betegnek.

Szent Kozma és Damján, dícső Pártfogóink,
Legyetek Jézusnál kegyes szószólóink.
Hogy szent tanítását híven teljesítve
Mi is feljuthassunk hozzátok a mennybe.

 

Istenünk, Szent Kozma és Damján vértanúid ünnepén téged magasztalunk,
mert bölcs gondviseléseddel nekik örök dicsőséget, nekünk pedig pártfogó segítséget adtál!


[ 2009-09-20 13:02:04 ]

Gondolatébresztő

Az elkötelezett kereszténynek szelídnek, szerető szolgálatra késznek
és önkritikával rendelkezőnek kell lennie minden konfliktusban.


[ 2009-09-17 21:01:21 ]


Fülöp László papi jelmondata:
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik…” (Róm 8,28)

A csíkszeredai Szent Ágoston-templomban egy hónapja új káplán segít Pénzes József plébánosnak a szolgálatban. Fülöp Lászlónak, akinek  júniusban volt a primiciája, első szolgálati helye a Szent Ágoston-plébánia, mégsem ismeretlen a csíkszeredaiak számára, hiszen gyakornoki évét is ebben a városban töltötte. De ne szaladjunk a dolgok elejébe.

Takács Éva


[ 2009-09-13 21:59:06 ]

 

A csíkszeredai Szent Kereszt plébániatemplom búcsúünnepet tart.
A szentmise délben 12 órakor kezdődik.


A Szent Kereszt-templom főoltára


[ 2009-09-13 00:18:52 ]

 


A templom közönsége lelkes tapssal hálálta meg a színvonalas produkciót

*

Egy időutazás az ezer éves erdélyi egyházmegye egyházzenei műkincseiben

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye ezer éves fennállásának méltó köszöntésére a  kolozsvári Szent Mihály-templom kórusa és kamarazenekara hangversenyt ad a csiksomlyói kegytemplomban szeptember 13-án, vasárnap este a 7 órás szentmise után. 1000 év egyházi zenéjének gyöngyszemei szólalnak meg az esti koncerten. Szóló: Kovacinschi Jolánda, Mányoki Mária, György Róbert.Vezényel: Potyó István karnagy. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és zenekedvelőt!


[ 2009-09-12 23:33:59 ]

Gondolatébresztő

Az egyház azzal igazolja krisztushitét, ha Mesteréhez hasonlóan
nem menti magát és nem folyamodik erőszakhoz.


[ 2009-09-12 18:57:28 ]

Őszi Mária neve búcsú Csíksomlyón.

Mária nevének tisztelete már a középkori szómisztikában virágzik.

Boldog Temesvári Pelbárt (1435–1504) ferences szerzetes, egyházi író szerint : Szűz Mária nevének öt betűje jelenti azt az öt igen nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet. Először az M betű (mater misericordiae et mediatrix) azt jelenti, hogy ő az irgalmasság anyja, s a világ szószólója! Bernát azt mondja: Van-e olyan nyomorúság, melyet az irgalmasság anyja el nem tüntetne!? Másodszor az A betű (advocata) jelenti, hogy ő az emberi nem szószólója, s azért ő mindenkiért közbenjár az Úrnál. Ezért énekli az egyház: Azért szószólónk, fordítsd reánk irgalmas szemeidet! Harmadszor az R betű (reparatrix ruinae) azt jelenti, hogy ő mind az angyali, mind pedig az emberi romlás helyreállítója. Ezért mondja Bernát: Ő az a Szűz, aki az egész világ megjavításának munkájában résztvett, s aki kieszközölte mindnyájunk üdvösségét. És később: Boldogságos Szent Szűz, csakis te általad telt meg az ég, vált üressé a pokol, te építetted fel Jeruzsálem romjait, s te adtad vissza a várakozó szerencsétleneknek az elveszett életet. Negyedszer az I (illuminatrix) jelentése az, hogy az egész egyháznak s a világnak a megvilágosítója. Mária nevét úgy magyarázzák: Megvilágosító. Mert amint a nap megvilágosít minden csillagot, így Mária kegyelmének és dicsőségének fényével megvilágosít minden szentet, angyalt, s az egész egyházat. Ötödször az A betű (auxiliatrix) jelentése az, hogy ő minden szükségben a nyomorúság segítője. Ezért mondja Origines egy beszédjében: Tudom, úgymond, ha a boldogságos Szűznél jámborul kopogtatunk, szükségünkben nem hagy magunkra, mivel könyörületes és malaszttal van tele. Ezért nem tudja megállni, hogy ne könyörüljön meg azon, aki segítségül hívja az ő nevét. (Ünnepi Kalendárium)


[ 2009-09-08 11:07:38 ]

Szűz Mária születésének napja

Franz Schubert: Ave Maria - Himnusz a Szűzanyához
Luciano Pavarotti előadásában

 

(Luciano Pavarotti olasz operaénekes 71 évesen, 2007. szeptember 6-án hunyt el.)


[ 2009-09-04 13:42:12 ]

Gondolatébresztő

Az egyház nem egy elitre épül, az Istenország
elsősorban azoké, akiket alázatra nevelt az élet.


[ 2009-08-31 08:22:36 ]

Legyen olyan hely, ahol bú és gond megszűnik 

 

Szombat délelőtt tízperces harangzúgás jelezte Csíkszereda népének: rendkívüli esemény színhelye a Szent Ágoston-templom. Székely ruhás gyerekek sorfala, a környék papsága és a hívők sokasága várta a templomszentelés ceremóniáját végző dr. Jakubinyi György érseket és Tamás József püspököt. A fennállásának ezredik évét ünneplő Gyulafehérfári Római Katolikus Főegyházmegye millenniumi rendezvényei között előkelő helyet foglalt el a Szent Ágoston-templom szentelés.

Takács Éva


[ 2009-08-31 08:15:46 ]

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
millenniumi rendezvényeinek keretébe illeszkedő szentmisét
Nm. és Ft. dr. Jakubinyi György érsek, valamint
Nm. és Ft. Tamás József püspök celebrálja. 


Felszentelésre vár a templom. A téren is nyugalom honol

Szeretettel hívunk és várunk minden ünnepelni vágyót erre a rangos eseményre!

A DUNA Televízió augusztus 30-án, vasárnap délelőtt 11 órától
75 perces adásban sugározza felvételről a templomszentelést

 

A templomszentelési ünnepséget megelőzően,
szerdán, csütörtökön és pénteken az esti 7 órás szentmisén Ft.  Koncsag László
börtönlelkész, csíkszentlélek jelenlegi plébánosa
lelkigyakorlatot tart
a Szent Ágoston-kápolnában.

A szentmisék előtt és alatt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére.


[ 2009-08-26 22:47:19 ]

Templomépítők

Képes volt majd mindenkivel megértetni, hogy a közösségi teremtés csodája
ama örökkévaló teremtés dicsőségére itt a földön is megadatott.

Nem irigylem Pénzes Józsefet, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia esperesét, pedig lenne amiért, hiszen tizenöt esztendős, olykor meg-megszakadó, de összességében mégiscsak szakadatlan munka után, a hétvégén, augusztus 29-én felszentelik Erdély méreteiben legnagyobb új katolikus hajlékát, a gyakran katedrálisként is emlegetett Szent Ágoston templomot.

Székedi Ferenc
umsz.manna.ro/velemeny


[ 2009-08-23 14:16:52 ]

Húsvét az épülő falak között

 Az évezred első húsvétja feledhetetlen nap marad a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség történetében. Hiszen épülő templomukban először ünnepelhették Krisztus föltámadását, először mutattak be szentmisét az épülő falak között.

Csúcs Mária


[ 2009-08-23 00:24:57 ]

 Gondolatébresztő

„Ti az élő Isten temploma vagytok, ahogy az Isten mondja:
Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, ők majd a népem.”
(2 Kor.6,16.)

 


[ 2009-08-22 23:13:08 ]

Másfél évtizednyi önálló léte óta legnagyobb és nagyon várt ünnepére készül a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség: védőszentjük névünnepén, a búcsú napján, felszentelik a templomot. Augusztus 29-én, szombaton a 10 órától kezdődő szentmisét Nm. és Ft. Dr. Jakubinyi György érsek, valamint Nm. és Ft. Tamás József püspök celebrálja.

Molnár Melinda


[ 2009-08-19 15:57:43 ]

A tekintélyt és méltóságot sugárzó Szent Ágoston-szobor, illetve a napokban befejezett, imádságos Szent Mónika-szobor tegnap délután került rendeltetésének helyére: a felszentelésre váró Szent Ágoston-templom apszisába. A Xantus Géza képzőművész műterméből elszállított alkotások vigyázzák mostantól a templomot, melynek felszentelési ünnepe két hét múlva, augusztus 29-én lesz 10 órától.

Antal Ildikó


[ 2009-08-03 13:43:17 ]

 

– interjú Ft. Pénzes József esperes-plébánossal –
 

Legnagyobb ünnepére készül a Szent Ágoston Egyházközség. A templom búcsúnapján, augusztus 29-én avatják szent hellyé az épületet, az élő egyház képmását. Ön szerint milyen jelentőséggel bír, milyen többletet jelent az, hogy épp a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye alapításának ezredik évfordulóján, a millenniumi év keretében veheti birtokba Isten az Ő dicsőítésére épített templomot?

Készítette: Ferenczy Krisztina


[ 2009-07-27 09:46:52 ]

Biró Nándort-Anfonz tisztelendő urat, egyházközségünk segédlelkészét a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 2009. augusztus 1-jétől áthelyezte a Kovászna megyei Alsócsernátonba. Itt plébániát kapott a hozzátartozó filiákkal. Egyházközségünkben végzett ötévi papi szolgálatáért köszönetet mondunk, hálásak vagyunk érte.

„Legyen meg a Te akaratod” (Mt 6,10). papi jelmondata vezérelje továbbra is életében, jó egészséget, áldásos munkát és szolgálatot kívánunk Nándi atyának. Szeretettel visszavárjuk Szent Ágoston-templomunk felszentelési ünnepére.

 


Elsőáldozási ünnepségen 2008-ban


[ 2009-07-26 13:41:58 ]

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál zárókoncertje előtti hangversenyén
vehettünk részt vasárnap a Szent Ágoston-templomban.
A baróti Kájoni Consort együttes előadásában Kájoni János népénekeiből,
Esterházy Pál gyűjteményéből,
valamint  a Kájoni-kódexből hallhattunk válogatást.


[ 2009-07-26 07:52:54 ]

Július 30-án, csütörtökön este 7.30-tól a Csíki Kamarazenekar városnapi nyitókoncertet tart a Szent Ágoston-templomban.

A Csíkszeredai Városnapok programja letölthető a csikszereda.ro honlapról.


[ 2009-07-14 23:29:25 ]

Ima Szent Kamill közbenjárásáért

Istenünk, ki Szent Kamill áldozópapodat a betegek rendkívüli szeretetének kegyelmével ékesítetted, kérünk, érdemeiért áraszd szívünkbe szereteted lelkét, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, és halálunk óráján biztonsággal költözhessünk Hozzád! (katolikus.hu)

*

Megjelent a csíkszeredai Kamilliánus Család Üzenete júliusi száma
dr. Bakó Mária Hajnalka kórházlelkészi asszisztens szerkesztésében.

 


[ 2009-07-14 22:25:33 ]

A Csíki Székely Múzeum július 15-től fogadja a Gyulafehérvári székesegyház képekben címû fotográfiai vándorkiállítást. A 2009-es millenniumi év keretében szervezett kiállítást Knecht Tamás és Márton Judit szervezi. A kiállított fényképeket Makkai Bence és Macalik Arnold készítette.


A Szent Mihály-székesegyház (Macalik Arnold fotója)


[ 2009-07-12 12:40:01 ]

Gondolatébresztő

„A babérkoszorút elviszi a szellő. A töviskoszorút a vihar sem rántja le a fejedről.” (Ibsen, Napló)

*

A hajók inoghatnak jobbra-balra, de mi volna, ha a világító tornyok jobbra és balra táncolnának? (Shehan)
 


[ 2009-07-03 10:24:12 ]2009. július 4., szombat

Közös tánc a Szabadság téren


[ 2009-07-03 08:54:12 ]

Több mint fél éve minden hónap első szombatján százak vesznek részt  a csíksomlyói kegytemplomban az esti szentmisén és az azt követő fáklyás körmeneten. A Gyulafehérvári Főegyházmegye millenniumi évében hagyományteremtő szándékkal indították el az első szombati körmenetet, a csíksomlyói zarándok hétvégét. Októberben 180-an, májusban és júniusban már több mint kétezren vettek részt az első szombati szentmisén. Dr. Szakács Ferenc Sándorral, a Jakab Antal Tanulmányi Ház igazgatójával az esemény társadalmi, szellemi és lelki hátteréről beszélgettünk.

Takács Éva (Hargita Népe)


[ 2009-07-03 08:48:06 ]

Alapításának ezredik évfordulóját ünnepli az Erdélyi Egyházmegye. Ezer évre visszatekinteni sokféle szempontból lehet, és a millenniumi év  különböző rendezvényei keretében a múlt történései, emlékei úgy jelennek meg, hogy segítsék, bátorítsák a jelen emberét a jövő alakítására. Ezer év alatt a nehéz sorsú Erdély területén is olyan műtárgyak gyűltek össze, amelyeket számon kell tartani, fel kell leltározni. Ez a munka tíz éve elkezdődött. A nyilvántartásba vett értékekből július 8-án nyílik kiállítás Gyulafehérváron. A kiállításról, a kiállított műtárgyakról Hegedűs Enikő művészettörténész beszél olvasóinknak.

Takács Éva (Hargita Népe)

A kiállítás ünnepélyes megnyitójára július 8-án délután fél 3-kor kerül sor az érseki palotában.


[ 2009-07-02 11:24:11 ]

A Csíksomlyói Kegytemplom búcsúnapja

Szentmisék a kegytemplomban: 8.00, 10.30, 19.00 órakor

Sarlós Boldogasszony

„Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!” – imádkozzák a katolikus hívek az Üdvözlégyben. Mikor, milyen körülmények között hangzott el a fenti köszöntés? Lukács evangélista jegyezte fel, hogy a várandós Mária meglátogatta rokonát, Erzsébetet, aki idős kora ellenére szintén gyereket várt. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, eltelt Szentlélekkel, és felkiáltott az ismert köszöntőszavakkal. Ennek az eseménynek emlékét ünnepeljük ma, Sarlós Boldogasszony napján.

Takács Éva (Hargita Népe)

Tovább »»

Ave mundi domina

Ave világ Asszonya,
Tengereknek csillaga,
Édes hárfa, Mária!


[ 2009-06-28 12:00:49 ]

Két csíkszeredai kislánynak (unokatestvérek) hátgerincműtétre van szüksége, melyet Budapesten végeznének el. A műtétek egyenként több mint 4 millió forintba kerülnek. Ez messzemenően meghaladja azt az összeget, amit a család bármilyen erőfeszítéssel is elő tudna teremteni. Számítva az együttérző szív segítségére, kérik, hogy lehetőségeik szerint segítsenek a műtétek árának összegyűjtésében. Hálával köszönnek minden segítséget.


[ 2009-06-27 21:13:34 ]

 

 

Készülnek a Szent Ágoston-templom szobrai

A méltóságot sugárzó, impozáns alkotás vagy az azt megformáló művész előtt hajtsunk előbb fejet? – merült fel bennem a kérdés, amikor Xantus Géza műtermébe léptünk a minap. Műhelyének közepén ugyanis ott magaslik a két és fél méteres Szent Ágoston-szobor, tekintélyt parancsoló vonásaival, pásztorbottal és könyvvel a kezében, püspöki süveggel a fején. Kérdésemre azonban csak mosolyog a művész, sőt szabadkozik, hogy még nincs is teljesen készen, nem nyerte még el végső patináját az alkotás... Mondhatná is, korai még a betoppanásom, és várjak, míg teljesen elkészül a munkával, Szent Mónika alakjával ugyancsak, mégis szívesen fogad, ő is belátja, a Szent Ágoston-egyházközség hívei igencsak kíváncsiak a felszentelésre váró templomuk szentélyébe kerülő alkotásokra. De nemcsak ők, hanem a millenniumi évet ünneplő teljes egyházmegye is várja, a műértő közönségről és a szakmáról nem is beszélve.

Antal Ildikó

  Tovább »»Alkotó és alkotás.
Xantus Géza a Szent Ágostont ábrázoló szobrán dolgozik
                                                    (Csíki Zsolt felvétele)

Tovább »»


[ 2009-06-24 10:07:03 ]

Istenünk, ki azért küldted Keresztelő Szent Jánost, hogy a népet előkészítse
Krisztus Urunk eljövetelére, kérünk, add meg népednek a Szentlélek örömét,
és vezéreld híveid szívét az üdvösség és a béke útjára! (Forrás: www.katolikus.hu)

 

Ugyan azonrol

Nota: Menyországnak Királynéja
(Ének Keresztelő Szent Jánosról – ismeretlen szerző)


IGaz Napnak szép hajnalát,
Istennek égö lámpását:
Meg-váltónk elöl-járóját,
Ma dicsirjük Szent Angyalát.

Zakariásnak magzattyát,
Mennyégböl vött ajándékát:
Magtalan Ersébet fiát,
Jer dicsirjük, Isten újját.

Csuda-képpen fogontaték,
Öreg Atyáktól születék:
Méhében meg-szentelteték,
Christustól látogattaték.

(...)


[ 2009-06-23 08:10:13 ]

 

A Szociális Testvérek Társasága - az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan - 2009 nyarán is tart hivatástisztázó lelkigyakorlatot.
A lelkigyakorlatot olyan 17-35 év közötti lányoknak hirdetik meg, akikben már felmerült a kérdés, hogy melyik életállapotot, a házas vagy a szerzetesi utat válasszák, és ezzel szeretnének komolyabban is foglalkozni. Isten sok fiatalban teszi fel kérdéseit, és fontos, hogy minél több segítséget kapjanak a válaszadáshoz.
A lelkigyakorlat ideje: 2009. augusztus 8 – 14 között
A lelkigyakorlat helyszíne Mátraverebély-Szentkút – a nemzeti kegyhely
Szükséges: hálózsák, Szentírás, füzet, személyes holmi.
Költség: kb.10000 Ft. /szállás, étkezés/
 
Előzetes bejelentkezési lehetőség: Katalin testvérnél: 30/5137024; katalin.sz@enternet.hu; vagy Judit testvér-nél: 30/6268712; szentes@kpszti.hu. További információk a közösségről: www.szocialistestverek.hu

 


[ 2009-06-18 09:02:06 ]

 


Szentmisén a Szent Ágoston kápolnában
a szemináriumi kirándulás harmadik napján

                                                                                  Fotó: sis.uab.ro

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA - GYULAFEHÉRVÁR

Kedves vendéglátó család!

A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet előljárói és papnövendékei nevében hálás köszönetünket fejezzük ki azért a szíves vendégfogadásért, amellyel bennünket fogadtak szemináriumi kirándulásunk alkalmából.


[ 2009-06-18 08:56:48 ]

Gondolatébresztő

„Az emberben lakó gonosz ellen nem úgy kell harcolnunk, hogy másokat elítélünk, hanem úgy, hogy önvizsgálatot tartunk”. (Albert Sehweitzer)


[ 2009-06-18 08:54:03 ]


Úrnapi körmenet a Szent Ágoston-templom udvarán

  Tovább »»


[ 2009-06-07 07:07:49 ]

Gondolatébresztő

Emberi életünk eszménye a Szentháromság élete.
A Szentlélek tanít meg minket
isteni bölcsesség szerint élni a kegyelem által.


[ 2009-05-31 13:49:51 ]

 


 

 Tovább »»

 

Bábel Balázs érsek szentbeszéde

 

Krisztusban szeretett testvéreim!

Isten előtt egy nap ezer év, ezer év egy nap – tanítja Szent Péter apostol. Nekünk azonban beláthatatlan hosszú idő az ezeréves Erdélyi Egyházmegye története, amely mint hallottuk érsek urunktól, majd' ezer évig a kalocsai érseki tartomány része volt. Úgy is jöttem ide, mint a szent koronát hozó Asztrik érsek 90. utóda. Beláthatatlanul hosszú idő a 800 éves ferences rend története. S mégis, ezek a jubileumok ebben az ünnepi órában összekötnek bennünket múltunkkal, jelenünkkel s remélhetőleg 1000 évnél is tovább tartó jövőnkkel. Összetartanak és összekötnek mindazokkal, akik a közös keresztény hitben, a nemzettudatban mint magyarok, székelyek, csángók magyarnak, székelynek, csángónak vallották és vallják magukat.

Elhangzott 2009. május 30-án, szombaton Csíksomlyón.

Forrás: Magyar Kurír


[ 2009-05-29 14:25:04 ]


Böjte atya a csíkszeredai könyvbemutatón

 

 

 Ablak a végtelenre címmel sajátos interjúkötet látott napvilágot a Helikon Kiadó gondozásában. Böjte Csaba atya az apostoli hitvallás, a Hiszekegy állításaira felépített kérdésekre úgy válaszol, hogy nemcsak a hitigazságokra mutat rá, hanem azok megvalósítására is, saját tapasztalataiból merítve.

A  kötetet május 29-én, pénteken délután 6 órától mutatják be a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiumának dísztermében. A könyvbemutatón jelen lesz Böjte Csaba atya is.


[ 2009-05-25 22:38:18 ]

Szakértelemmel, precíz munkával készített kézimunkák, szép rajzok várták a bejáratnál tegnap a csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központba betérőket. A nyílt napon bárki bepillantást nyerhetett az itt folyó munkába, a hétköznapok tevékenységébe.

Takács Éva - Hargita Népe

Tovább »»


[ 2009-05-21 07:29:09 ]

A mennybement Krisztus egyházának közösségében
a szentségek által bennünk él.

 

Juhász Gyula

Föltámadás után

Negyven napig még a földön maradt
És nézte az elmúló tájakat.

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.
Itt verejték volt és emitt csoda.

És nézte, hogy a játszó gyermekek
Homokba írnak nagy kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen
Megnő a fű és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.
Oly könnyű volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet
És derűsen és némán mennybe ment.
 


[ 2009-05-10 12:28:04 ]

Gyönyörködj bennük, elsőáldozókban!

Mikor ragyogó, tiszta szemükbe nézel, tudd meg,
hogy az Isten ma is szereti a világot!


Az első találkozás Jézussal az Oláriszentségben nyolcvanegy kisfiú és kislány életének
legcsodálatosabb pillanata volt május második vasárnapján

Tovább »»


[ 2009-05-09 21:41:15 ]

 


                                                                              Csúcs Péter felvétele

Baráti hangvételben zajlott könyvbemutatónak adott otthont a napokban a Szent Ágoston-templom Jakab Antal terme. A Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón című gyűjteményes kötetet házigazdaként Pénzes József esperes-plébános, valamint a könyv anyagát szerkesztő és válogató Jakab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébános, a Vasárnap és Keresztény Szó volt főszerkesztője ismertette a szép számban összegyűlt híveknek.

Antal Ildikó

Tovább »»


Jakab Gábor plébános dedikálja könyvét
 


[ 2009-05-03 14:29:07 ]

Mécs László: A királyfi három bánata
a Misztrál együttes előadásában

  

A Szűzanya hónapjának kezdete, Anyák napja, a Hivatás vasárnapja - e hármas ünnep alkalmával a délelőtti szentmisén a Csíkszeredai Tulipán Napközi Otthon kis óvodásai kedves versekkel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, a híveket.


Máthé Terézia óvónéni irányításával verset mondott:
Bodó Dorottya, Ferencz Beáta, Ferenczi Cintia, Gărbea Szabolcs és Péli Boglárka.


[ 2009-05-01 22:35:39 ]

Jakab Gábor: Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón

Pünkösdi búcsúk 1990–2009 között

Márton Áron gyulafehérvári megyéspüspök, kereken 60 évvel ezelőtt, 1949 pünkösdszombatján vezette földi életében az utolsó „szabad” csíksomlyói búcsús zarándoklatot. A legendás hírű főpásztor a népviseletbe öltözött hithű gyimesi csángók alkotta élő lánccal körülvéve, mint honfoglaló Árpád vezérünk hajdan, szürkésfehér ló hátán érkezett főpapi díszben a Mária-kegyhelyre. A lelkes ünneplés a kommunista diktatúrát annyira megijesztette, hogy betiltotta a nyilvános búcsújárásokat hosszú-hosszú évekre. Több mint 40 esztendőt kellett várnunk arra, hogy az 1989-es decemberi eseményeket követő első esztendőben, 1990-ben templomi zászlókat és kereszteket vivő keresztaljákkal egyházközségeinkből újra zarándokútra kelhessünk, s Csíksomlyón, „Mária lábánál”, a közös hitben „szabadon” összegyülekezhessünk, édes anyanyelvünkön imádkozhassunk és énekelhessünk.

A tovatűnt 20 év történetét „képes könyv” formájában szem- és fültanúként Jakab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébános, a Vasárnap és Keresztény Szó volt főszerkesztője állította össze. Az ő jelenlétében a kötet bemutatójára rövid kulturális műsor keretében május 6-án (szerdán) kerül sor egyházközségünkben a Szent Ágoston plébániatemplom Jakab Antal dísztermében az esti 7 órás szentmisét követően.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Pénzes József esperes-plébános


[ 2009-05-01 22:14:47 ]

Reményik Sándor

József, az ács, Istennel beszél

Magasságos
Te tudod: nehéz az apaság,
Amit az én vállamra tettél.
Apja volnék- és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.


[ 2009-05-01 21:53:40 ]

 

Dr. Bakó Mária Hajnalka: Életminta

Életminta az a terv, ami szerint felépítjük életünket, berendezkedünk a személyes, családi, vallási és társadalmi életbe. Minden teremtményben él egy isteni terv az életről, ami tükrözi Teremtőjét. Az ember, Isten képmása és hasonlatossága őrzője, szabad akarata által kialakítja saját életmintáját, ami egyedivé, megismételhetetlenné és isten-emberivé teszi.
Tisztelettel és szeretettel hívom meg a Kedves Olvasót, hogy időzzön el az Életminta gondolatai között, hátha talál magának olyan útjelzőket, amelyek segíthetik az Istentől kapott, személyes életminta-terve kialakításában és annak megvalósításában. Tovább »»

Bakó M. Hajnalka
kórházlelkészi asszisztens

Dr. Bakó Mária Hajnalka: Életminta – Imakönyv kamilliánusok és betegek számára.
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2009.
Az imakönyv megvásárolható a Szent Ágoston-templom előterében is. Érdeklődni lehet a  mariabako@hr.astral.ro e-mail címen, illetve a 0366–102255 vagy a 0721–088154 telefonszámokon.


[ 2009-04-26 08:02:03 ]Búzaszentelés, áldás, búzaszentelő körmenet és szentmise
egyházközségünkben húsvét harmadik vasárnapján

 
Búzaszentelő körmenet a Szent Ágoston-templom körül.
A szertartást Pénzes József esperes-plébános és a hívek a négy égtáj felé fordulva végezték
a vetés megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások elhárításáért

A szentmisét és a körmenetet a Székely Televízió felvételről közvetítette

 

A búzaszentelő ének

Észak felé:

Aki gondolsz a madárra,
Köntöst adsz a kis virágra,
Kegyes szemed legyen rajtunk,
Tebenned van bizodalmunk.
Téli fagyban, hóban, jégben,
Te vagy minden reménységem.
Jön a tavasz, az új élet,
Abban minden újra éled.

Tovább »»

 

Móra Ferenc

Ének a búzamezőkről

Otthon, az én hazámban, túl a gömbölyű hegyeken, amelyekre hósapkát rakott ma virradóra a bórás éjszaka, otthon az én hazámban Búzaszentelő napja van, mikor ezt az éneket dúdolni kezdem, innen a hósapkás hegyeken, a tengerfölön, amelybe beleesett az ég, virágzó kaméliafák alatt, cerciszek violás felhőiben és geniszták aranyesőjében.


[ 2009-04-13 17:09:49 ]


Felvétel a hétfő esti hangversenyről
 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, valamint a Csíki Kamarazenekar Egyesület szervezésében 2009. április 20-án, hétfőn 19 órától J. Haydn Teremtés című oratóriumát játsszák Csíkszeredában a Szent Ágoston-templomban. Közreműködik a Csíki Kamarazenekar Csíkszeredából, a Georgius Kamarazenekar, a Vox Humana Kamarakórus és a Pro Musica Kamarakórus Sepsiszentgyörgyről.


[ 2009-04-12 07:45:55 ]

HÚSVÉT ÜNNEPE

Krisztus feltámadása 
Ünnepi szentmise  húsvétvasárnapján

 

 Diadalmas húsvét

Húsvét a kereszténység legnagyobb s legrégibb ünnepe, az ünnepek ünnepe! Ünnepelünk, mert a nagypéntek csillagtalan s vigasztalan éjszakáját a föltámadás győzelmes hajnala váltotta fel. Mennyi sötétség s reménytelenség, mennyi könny s keserűség borong ott a kereszt tövében, és mily diadalmas fény s remény, mily öröm s vigasz ömlik el húsvét reggelén, amikor Krisztus lepecsételt sírköve felpattan! Ott a lélek fájdalmas jajai, itt az alleluja öröme. A keresztfa, a töviskoszorú eltűntek, s a lándzsával átdöfött Szent Szív húsvét hajnalán újra elkezdett dobogni. (...) tovább

Tamás József
római katolikus püspök


[ 2009-04-05 13:01:01 ]

A Szent Ágoston-templom altemplomában április 4-én, szombaton délelőtt 10 órától tojásíráson és festésen vehettek részt az érdeklődők. Az idén a kisiskolások voltak többségben, főleg az elsőáldozásra készülő gyermekek jöttek el.


Levél egy kisiskolástól:


[ 2009-04-02 22:29:43 ]

Nem „kezdünk” új életet, hanem megújítjuk rég megkezdett és fakuló „új” életünket.
„Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád!” (1 Sám 3,9.) 


Baricz Lajos atya ötnapos lelkigyakorlata a nagyböjti időben
lelki megújulást jelentett a résztvevő hívek számára.
Az elmélkedéseket saját verseivel illusztrálta


A kis ministránsokkal a szentmise előtt
 

Baricz Lajos

A megtört kenyér

Megtörte a Mester a fehér kenyeret
apostolainak a Végső Vacsorán,
ugyanakkor a teste is megtöretett
megváltásunk végett az Oltár-Golgotán.

Megtöri a mester a fehér kenyeret
egyházában most is mindenik szentmisén,
én kínálja nekem ingyen a nagy kegyet
az örök áldozat új, szent Tábor-hegyén.

Én pedig, a bűnös, elfordulok Tőle,
s magamra maradok. Hát vajon ki vezet
az Üdvösség felé, ha mindig hiába
töri meg a Mester az Élet-Kenyeret?...

Marosszentgyörgy, 1999. március 19.

*

A Gyulafehérvári Főegyházmegye alapításának ezredik évfordulója alkalmával meghirdetett missziós napokat egyházközségünk március 31. és április 4. között tartja. A missziós napokon a szentmiséket Nt. Baricz Lajos szentszéki tanácsos, a marosszentgyörgyi római katolikus egyházközség plébánosa celebrálja. A szentmisék este 7 órakor kezdődnek, fél 7-től rózsafüzér ájtatosság és gyóntatás lesz, illetve keresztúti ájtatosság a pénteki napon.


[ 2009-03-22 17:41:32 ]

Születésének 100. évfordulóján Jakab Antal püspökre emlékeztünk szombaton a csíksomlyói kegytemplomban tartott szentmisén, majd azt követően a Jakab Antal Tanulmányi Ház kápolnájában, melynek bejáratánál az újonnan elhelyezett Jakab Antal-emléktábla megáldásával ért véget az ünnepség.


[ 2009-03-21 08:39:26 ]

Gondolatébresztő

A keresztény ember, akibe Isten beleoltotta szeretetét, nemcsak a lélekre figyel,
hanem arra is, hogy a világot Isten dicsőségére szebbé tegye.


[ 2009-03-20 18:26:11 ]

Dr. Jakab Antal püspök születésének 100. évfordulója alkalmából a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház szervezésében szombaton, március 21-én 11 órától ünnepi rendezvényre kerül sor. A megemlékezés keretében Ft. Tamás József segédpüspök szentmisét mutat be a tanulmányi házban, majd prof. dr. Marton József nagyprépost méltatja Jakab Antal püspök életét, munkásságát. Ugyanakkor leleplezik és megáldják a püspök tiszteletére állított emléktáblát.


[ 2009-03-17 07:29:17 ]

Ha egy könyvbemutatóra illik a méltóságteljes jelző, akkor a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban tegnap tartottat ezzel a jelzővel kell illetni. Talán azért, mert azoknak, akik Jakab Antal püspökre emlékeztek a Megalkuvás nélkül – Száz éve született Jakab Antal című, a püspök életéről szóló, most megjelent könyv kapcsán, sikerült felidézniük Márton Áron utódjának szellemét.

 


[ 2009-03-15 13:25:09 ]

Gondolatébresztő

Nem válhatsz közömbössé lelked üdvével szemben,
mert Isten nem vált közömbössé irántad!
Tarts hát bűnbánatot és higgy az evangéliumban!

*

A szíven talált Krisztus függ érted a kereszten.
 Te szíven talált ember vagy-e?


[ 2009-03-07 17:56:08 ]

Nőnapi köszöntő

Juhász Gyula: Szerelem?

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
mint napsugár, ha villan a tetőn,
holott borongón már az este jön.

Én nem tudom mi ez, de érezem,
hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat,
Mint márciusi szél a sírokat.

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen
Ha szerelem, bocsájtsd ezt meg nekem!

(Előadó: Bács Ferenc, zene: Matrimonio de amor - Richard Clayderman)


[ 2009-02-27 21:55:28 ]

A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretén belül működő Római Katolikus Teológia Kar képzést kínál a következő szakokra:

* Teológia (hittantanár szak)
* Szociális teológia (szociális gondozás)
* Vallástudomány.

A teológia szak mellett, kedvezményes tandíjjal, második szak is elvégezhető a BBTE-n.
Ezt magánösztöndíjakkal támogatja az egyetem.
Ajánlott szakok: újságírás, filozófia, művészettörténet, történelem, magyar, illetve idegen nyelvek (dupla szak), pszichológia, gyógypedagógia, szociológia, informatika.

Érdeklődni a 0264-430688-as telefonszámon, az rct@rocateo.ubbcluj.ro e-mail címen lehet.

Részletek a http://rocateo.ubbcluj.ro honlapon.


[ 2009-02-24 10:27:30 ]

Az tud örvendezni Isten irgalmas jóságán, aki megtér, és aki maga is irgalmas szívű.
A vezeklés a büntetés legkönyörületesebb de egyben leghatásosabb formája.

Pázmány Péter

Az igaz hitért
(részlet)

„Áldott légy én Istenem, ki az igaz hit által megmutattad gazdagságodnak gondolhatatlan kincsét, és Krisztus által minden lelki áldomásokkal megáldottál minket. Erősítsed, Uram, végig, amit elkezdettél bennem; oktasd az én tudatlanságomat, világosítsad vakságomat, vastagítsad gyarlóságomat, öregbítsed hitemet. Őrizd meg igaz vallásodnak drága kincsét énbennem; segéllyed gyenge hitemet, hogy igazán és minden kétség nélkül higgyem valamit terólad, a te dücsőségedrűl, a Szentháromság egy Istenségrűl, a te szent fiadnak testesülésérűl és az igaz hitnek minden ágazatirúl előmbe adott az anyaszentegyház; és ez ellen semmi okoskodásnak helyt ne adjak, hanem a hitnek engedelmessége alatt fogva tartsam értelmemet és érzékenységimet.”

*

Hamvazószerda a 40 napos nagyböjti időszak kezdete. A keresztények számára ez a bűnbánati időszak, amely alkalmat ad arra, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvét megünneplésére.

Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.


A hamvazás szertartásával kezdődik a nagyböjti szentidő


[ 2009-02-22 13:05:41 ]

Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld!
Az élet álom, tedd valósággá!
Az élet kihívás, fogadd el!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd!
Az élet vagyon, használd fel!
Az élet szeretet, add át magad.
Az élet titok, fejtsd meg!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet szomorúság, győzd le!
Az élet dal, énekeld!
Az élet küzdelem, harcold meg!
Az élet kaland, vállald!
Az élet jutalom érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!


[ 2009-02-16 10:08:55 ]

Egyházközségünk farsangi kosarasbált szervez február 21-én, szombaton este 7 órától a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. Jegyek elővételben a plébánián és a szervezőknél kaphatók 15 lejes áron. Érdeklődni a 311399-es (plébánia) vagy a 372221-es (Máthé Terézia) telefonszámokon lehet. A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

A zene a mennyországot a földre hozza,
s aki azt tiszta szívvel és lélekkel hallgatja,
elérhetetlen magasságok felé szárnyal.

Jó szórakozást!

Lakatos Sándor: Niccolo Paganini - Velencei karnevál


[ 2009-02-12 20:36:48 ]

A francia Pireneusok lábánál, Lurdes-ban rőzsegyűjtés közben egy barlangnál 1858. február 11-én látomása volt a 14 éves, szegény családból származó Bernadette Soubirous-nak. Három nappal később pedig a barlangban csodatevő forrás fakadt. Sok idő telt el, amíg a kislány beszámolóit hitelesnek fogadták el. Ma azonban a látomások helyén hatalmas templom áll, ahova betegek, testi-lelki szenvedők milliói zarándokolnak el a gyógyulás reményében. A Mária-jelenések megkezdődésének napját pedig II. János Pál pápa 1992-ben a betegek világnapjának nyilvánította.

Takács Éva
Hargita Népe


[ 2009-02-12 20:14:26 ]


Szentmisével, történelmi visszatekintővel, imával, énekkel, játékkal és sok-sok jókedvvel ünnepelte megalaku­lá­sának tizenötödik évfordulóját a csíkszeredai Hit és Fény lelkiségi mozgalom. Többek között a fogya­ték­kal élő­ket, hozzátartozóikat, barátaikat megszólító közösség azon a meggyőződésen alapul, hogy a fogyaté­kos sze­mélyt – bármilyen mér­tékű legyen is fogya­té­kossága – szereti az Isten. Jézus él a fogya­tékos emberben is, még ha ezt alig vagy egyáltalán nem képes kifejezni. (...) tovább

Rédai Botond
Csíki Hírlap

több fotó


[ 2009-02-09 22:47:31 ]

Február 11.

Betegek világnapja

Elfogadni a szenvedést nem azt jelenti, hogy tetszelgünk benne. A fájdalmat nem önmagáért szeretjük. Beleegyezünk, hogy az megalázzon. Kitárulunk az elkerülhetetlen jótétemények előtt, mint a föld, mely az égből jövő vizet engedi a mélyre hatolni. A szenvedésnek van művészete, de ezt nem kell összekeverni sem a szenvedés kultuszával, sem pedig azzal a képességgel, hogy elkerüljük azt. Aki sajnálja magát és meghatódik saját fájdalmán, elveszíti annak jótéteményeit. Hasonlóan az is, aki visszahajlik rá és perverz kedvet talál abban, hogy keserűségét ízlelgessse. (Henri de Lubac)

A betegek világnapján délelőtt 10.30 órakor ünnepélyes szentmisét mutat be Ft. Tamás József püspök úr a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmisén a beteg valamint idős híveknek a szentkenet szentségét is kiszolgáltatják.


[ 2009-02-03 10:05:08 ]

Rólunk írták

A tűz ég lelkükben

Pontosan két esztendeje annak, hogy a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban bemutatkozott a Gyertyaláng nevű ifjúsági csoport. A fiatalok a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén tartott szentmise hangulatát varázsolták igazán ünnepélyessé. Előzetesen csak egyestés éneklésre készültek a csoport tagjai, ám az egyszeri szándékból végül kétéves történet íródott. (...) tovább

Rédai Botond


[ 2009-02-02 08:00:45 ]

Február 3. - Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe

Pilinszky János: Balázsolásra

(részlet)

Február 3-án, pénteki napon van Szent Balázs ünnepe. Sokaknak már csak gyermekkori emlékük van róla, mert ugyan – mondja a kételkedés – megvédhet-e valakit a toroknyavalyától a kétkarú gyertya fényében osztott áldás? S kik így gondolkodnak anélkül, hogy érzéseiket közelebbről megfogalmaznák, leginkább a babonák vagy legjobb esetben a „ránk ragadt szokások” közé sorolják.
De vajon babonás-e a hívő, vagy csak egyszerű szokásnak tesz eleget, aki ezen a napon az oltár elé járul, s a hajdani szent püspök mennyei közbenjárásáért könyörög az arcába világító gyertyafényben?
[…]
Aki hívő a Balázs-gyertyák fényébe térdepel, még ha arra kérné is Szent Balázs közbenjárását, szíve legmélyén, legvégül mégse a „közvetlen csodára” számít. Annál szinte többet és mélyebbet remél: a szent közbenjárását Istennél. Legvégül tehát Istenre bízza kérését magát is. Igen, aki a Balázs-áldást magára veszi, Isten végső irgalmába vetett bizalmának adja tanújelét. Nem szokás és nem is babona, hanem Isten irgalmába vetett végső, s nagyon is felnőtt bizalmunk megvallására szép alkalom hát a szent ünnepén az oltárrács elé térdelnünk.

Balázs-áldás a Szent Balázs-hegyen

A magyarországi Nivegy-völgy jelképeként számon tartott templomrom az alig 220 lelket számláló Balatoncsicsó fölött magasodó Szent Balázs-hegyen található. Minden év február első szombatján szabadtéri szentmise és Balázs-áldás van a templomromnál. Erre a rendezvényre a környező települések hívein kívül az ország más részéből is elzarándokolnak a hívek, hogy részt vegyenek a szentmisén és Balázs-áldásban részesüljenek.

(...) tovább


[ 2009-02-01 12:30:55 ]

Gondolatébresztő

Lelki élet csak ott van, ahol állandóan ég az áldozati oltár tüze, s az áldozati tárgyakat
nem lopkodják vissza...


[ 2009-02-01 12:15:39 ]

Február 2., Urunk bemutatásának ünnepe

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Még fülünkben, lelkünkben csengenek a karácsony kedves dallamai, az újévi jókívánságok, köszöntések, de már a január végébe belevilágítanak a Gyertyaszentelő Boldogasszony szívet melengető gyertyácskái. (...) tovább

Tamás József plébános,
Lázárfalva 


Gyertyaszentelési szertartás a szentmise előtt a Szent Ágoston-templomban


[ 2009-01-25 14:43:22 ]

Szent Pál apostol megtérésének ünnepén

Felhívás a bűnbánatra


CARAVAGGIO: Szent Pál megtérése


[ 2009-01-25 13:59:49 ]

Gondolatébresztő

Keménységünkkel előbb-utóbb csak szétzúzzuk egymást,
vagy apránként darabokra törjük.

Vedd el tőlünk a kőszívet, Urunk!


[ 2009-01-25 13:52:27 ]

Átadták az újságírók védőszentjéről elnevezett ösztöndíjakat

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepén, január 23-án szentmisét mutatott be a budapesti Egyetemi templomban, majd a Központi Papnevelő Intézet dísztermében átadta a genfi püspökről elnevezett sajtóösztöndíjakat. (...) tovább

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 


[ 2009-01-17 18:40:15 ]

Gondolatébresztő

Az egység nem jelent megalkuvást, hanem szoros ragaszkodást Jézus Krisztushoz!
Az imanyolcad alatt imádkozzunk különösen azért a krisztusi egyházért,
amely egyszerre lesz olyan, amilyennek Krisztus akarta!

2009. január 18-25-éig a keresztény egyházak imahetet tartanak
a Krisztus-hívők egységéért.
Az idei imahét mottója: "Legyenek eggyé kezedben." (Ez 37,17).

Beszámoló a VASÁRNAP keresztény kulturális hetilapban


[ 2009-01-11 21:51:47 ]

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium a 2009–2010-es tanévben induló V. osztályába szeretettel várja azon negyedikes tanulók (nem csak katolikusok) jelentkezését, akik keresztény szellemben kívánnak tanulni, nevelkedni. A vidéki diákokat családias kollégium várja, ahol az étkezést is biztosítják. Az érdeklődő szülők és diákok számára 2009. január 15-én, csütörtökön 17 órától a kollégium nagytermében nyílt napot tartanak (Eminescu u. 3. szám alatt). Érdeklődni az iskola titkárságán (Márton Áron u. 80. szám) vagy a 0266– 315510-es telefonszámon lehet. Beiratkozási időszak: 2009. február 9–20.


[ 2009-01-10 22:43:15 ]


Gondolatébresztő

Krisztus közössége nem az írott evangélium ismeretében,
hanem a megélt evangéliumban fejlődik ki.
Az evangélium alapvető üzenete:
Isten közösséget vállalt az emberekkel, hogy mi is szolidárisak legyünk minden emberrel.


[ 2009-01-10 10:25:30 ]A Csíkszeredai Kisherceg Napköziotthon óvodásai fogadják a szentkeresztet


Pénzes József esperes-plébános mesél a gyermekeknek


[ 2009-01-06 22:21:08 ]

Paul Claudel

Vízkereszti ének

A vadonatúj esztendő e hajnalán, mikor talpunk alatt ropogott a hó akár a kristály
S ékes menyasszonyként keresztségi ruhát ölt az egész táj,
Jézus, ősi Vágy gyümölcse, hogy decembernek vége most lett,
Jelenti magát fénykörében a beköszöntő Vízkeresztnek. (...) tovább

Szedő Dénes fordítása            

*

Vízkereszt ünnepén, az Úr megjelenésének napján

a Csíkszeredai Kisherceg Napköziotthon nagycsoportos óvodásai is szentmisére jöttek a Szent Ágoston-templomba Silló Margit óvónő és Lajos Mária kisegítő kíséretében. Pénzes József esperes-plébános megdícsérte az óvodásokat példás viselkedésükért, és megígérte, hogy még a hét folyamán, csütörtökön meglátogatja őket, és megszenteli óvodájukat is. A gyermekek ajándékot adtak és kaptak. Karácsonyi rajzokat hoztak, cserében pedig egy-egy szentképpel térhettek haza. A szentmise után, a végre felszabadult gyermekek a betlehemi jászol előtt tolongtak és figyelték a pap bácsit, aki a megszületett Jézuskáról, édesanyjáról, Máriáról, a pásztorokról, valamint az őket körülvevő állatokról mesélt. Még a betlehemi csillagot is megtalálták. Végül a templom előterében felállított karácsonyfáról lekerültek a cukorkák, majd az óvó néni szétosztotta a gyermekeknek.
A sugárzó tekitetek arról árulkodtak, hogy az óvodásoknak nagy élményben volt részük, és ők is szeretettel várják csütörtökön a pap bácsit óvodájukba. (több fotó)

A kis óvodásokat József Attila: Betlehemi királyok c. megzenésített versével köszöntjük

 

 Január 1.

Szűz Mária, Isten Anyja

Krisztus anyja a mi anyánk is. Tanuljunk tőle. Egyetlen intő szavát el ne felejtsem, hiszen az anyaöl vallásosságunk forrása. Az anya imája többet nevel, mint mások egész neveléstudománya. A nagy bűnbánó, Szent Ágoston írja a Confessiójában: „Mindent, ami vagyok, anyámnak köszönhetem!” (De beat.vit.6) Szűz Mária ez az anyasága szüntelenül tart a kegyelmi üdvrendben. „Anyai szeretetével szüntelenül gondoskodik Fiának testvéreiről, akik még zarándokolnak, sok veszedelemben és szorongatásban vannak, amíg meg nem érkeznek a boldog hazába.” (LG 62) Az év folyamán is – mind eddigi életünkben – amikor a kegyelem megérinti lelkünket, érezzük meg az Ő gondoskodó szeretetét és segítségében fedezzük fel, hogy – bár meg nem érdemelten – de ismét „Édesanyám mennyországból földre szállott lelke volt”. Mindig ez az édes, jóságos Édesanya lesz az, aki segít rajtunk. Ezt tudatosítsuk magunkban az előttünk álló esztendő minden napján. (Pénzes József esperes-plébános)

Pavarotti - Ave Maria - Schubert (meghallgatható)

* * *

Ima az új év küszöbén

    Az új esztendőben
Óvj Uram, sablonoktól,
rögtön kész válaszoktól,
tévesztő látszatoktól,
szédítő mámoroktól!

    Az új esztendőben
Óvj eszme-rendszerektől,
megkövült kényszerektől,
lelketlen seregektől,
magam-vágta sebektől!

    Az új esztendőben
Óvj nyárspolgárságtól,
meddő-maró vitáktól,
be nem vallott hibáktól,
Tőled elsodró vágytól!

    Az új esztendőben
Ne legyek magabiztos,
szavad váratlan, titkos,
mihelyt megszólal itt, most…
– Ölelj át, Jézus Krisztus!
 

 Krisztussal az új esztendőben

Minden nép és vallás az időt nagy rablónak tartja, mely életünket percenként ellopja. Minden, ami időben születik, általa el is pusztul. A görögök az időt Kronos-nak nevezték s megszemélyesítve azt mondták róla, hogy gyermekeit szerre mind felfalja. A keresztény világszemlélet szerint azonban az idő annyit ér, mint az Isten, mert ha az időt jól használjuk fel, megnyerhetjük az Istent (Szent Bernardin). Mert az idő az igazság ügyének apologétája, önkifejtésünk eszköze és az érdemszerzés ideje.

Mérlegre teszi az igazságokat, az értékteleneket eltemeti, megcáfolja, az igazat megőrzi, az evangéliumi sziklára vagy homokra épített házak sorsa szerint. Igazolja szent hitünk igazságait, a tévedéseket sorra mind eltemeti. Trónokat dönt össze, birodalmakat rombol szét, de a betlehemi Kisded jászlát szét nem rághatja vas foga, mert Ő az idő felett álló örök Jelen: az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég.

Az új esztendőben is keressük meg a szilárd talajt, s kezünket kezébe téve, bízzuk újra életünket Krisztusra - B. Ú. É. K! (Pénzes József esperes-plébános)


Örök karácsony 

Örök karácsony vágya hordoz,
adventi lélekkel megyek,
szívemben elsüllyedt harangok:
felejtett igék zengenek
Valakiről, Ki újra eljön,
Dicsőség fenn a magasságos mennyben
Istennek, Aki Szent.

Belülről zeng az angyalének,
a Csillag is itt benn ragyog.
Előderengnek régi fények
és elveszített angyalok.
„Megtartó született ma néktek…”
A földön békesség legyen!
A test felett lebeg a Lélek,
a bűn felett a Kegyelem.

Egyházközségünk híveinek és minden kedves látogatónknak
kegyelemteljes, áldott karácsonyt kívánunk!


Ady Endre - Karácsony


 Betlehem üzenete

Az, ami történt kétezer évvel ezelőtt Betlehemben, olyan történet, ami állandóan megismétlődik bizonyos formában. Igen, mert, ha Jézus testileg nem is születik meg újból, de szentségileg igen, akkor parancsa alapján szolgái szavára a kenyér és bor újra és újra átváltozik az ő testévé és vérévé. Ezért minden oltár és templom Betlehemmé válik. S így az ő születését körülvevő jelképek is újra és újra megelevenednek. (...) tovább

Tamás József római katolikus püspök


Karácsonyi éjféli szentmise a nagytemplomban

Karácsonyi titok

Karácsonyhoz közeledve valahogy a gyermekkori karácsonyok emléke kandikál elő a múltból, amikor szenteste fiúkkal csoportokba verődve, idézve a betlehemi pásztorok és a velük történt eseményeket kántálni indultunk. Csendben megálltunk egy-egy rokon, ismerős ablaka előtt (alatt), megkocogtatva az ablakot, megkérdeztük: „Szabad-e e háznál az Úr Jézust dicsérni?” Szabad, szabad! – jött a válasz, s felhangzott a

„Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menve
Lássátok, lássátok.”  (...) tovább

Pénzes József esperes-plébános


 Templomunkban a Betlehemi Láng


Az erdélyi cserkészek szombaton a Szent Ágoston-templomban
szétosztották a Szeretet Lángját


Ministráns fiú a lánggal                       Cserkészkéz óvja a lángot

                                                                                  (...) tovább

Csíkszeredába érkezik a Szeretet Lángja

A Betlehemi Láng fénye Karácsonykor szerte Európát bevilágítja. Fényességet, melegséget, szeretetet visz a templomokba, az otthonokba, a szívekbe. 1986 óta minden december derekán Betlehemben, a Születés-kápolna mécseséről gyertyát gyújtanak, és elindul a Láng féltve-vigyázva, őrizve, ápolva, továbbadva kézről-kézre, viharlámpásról-viharlámpásra, előbb repülőben, majd vonatokon, száguldó országúti autókban, biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony estéjére eljuthasson bazilikákba és kis fatemplomokba egyaránt. Olykor faluszéleken virrasztva, várva, hogy fáklyás menet kíséretében vonulhasson be a templomba... Vannak helyek ahol – mikor a falu határát eléri a Láng – megkondulnak a harangok és addig harangoznak, míg a Láng a templomba nem ér... Így vonul, vándorol a Láng, az osztrák cserkészektől a magyarországi cserkészekhez, tőlük Felvidék, Délvidék, Kárpátalja magyarlakta területeire, át a pirosvonalas határokon, s persze Erdélybe, mihozzánk, s majd általunk olyan emberekhez is, akik egyébként kis fenyőág mellett, egyedül töltenék a Szentestét...

Az erdélyi cserkészek először 1993 karácsonyán kapcsolódtak be ebbe a hagyományteremtő szent játékba. A nagybányai cserkészek Nagyváradról zakatoló éjszakai vonaton hozták a Lángot, máskor Magyarországról hozta az Erdélyt „belángoló" cserkészautó. Néhány éve a sepsiszentgyörgyi cserkészek vették át a stafétát és hatalmas mécsesekben szállítják három országon keresztül a lángot.

Az idén december 13-án került sor Bécsben az ünnepélyes Lángosztásra. A Romániai Magyar Cserkészszövetség tagjai is jelen voltak az ünnepségen, ahol a világ minden tájáról összesereglett cserkészekkel együtt vették át a Szeretet Lángját, majd a csikorgóhavas, sok mínuszcelsiusfokos éjszakának nekivágva indult a busz – és a Láng - szép karácsonyi küldetésére: hogy Szentestéig bevilágítsa Magyarországot, Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Vajdaságot....

Az idén a Duna Televízió is felkarolta az eseményt, így a cserkészekkel együtt öt földrész magyarjaihoz igyekeznek eljuttatni a Szeretet Lángját.

Csíkszeredában a Szent Ágoston-templom kápolnájában kerül sor az ünnepélyes Lángosztó szertartásra, december 20-án, szombaton, 18 órai kezdettel, melyen jelen lesz a Duna TV stábja is.

Mindenkit szeretettel várunk vallási hovatartozástól függetlenül. A Lángosztást követően lehetőség nyílik arra, hogy bárki hazavigye a lángot, ezért kérünk mindenkit, hogy hozzon magával mécsest, viharlámpát.

Romániai Magyar Cserkészszövetség


 Adventi gondolat

Giovanni Papini (1881–1956) a „firenzei kis öreg” minden „izmusokon” átrágta magát míg Istenhez talált – írja hosszú bolyongása után: „Az embernek nincs más vlasztása: vagy az Isten, vagy a semmi”.

Advent van ismét. Ne határozatlankodj hát, készülj feladatodra, vess el mindent, ami nem visz közelebb Hozzá, felelj meg hűségesen hivatásodnak, kerülj mindenkit és mindent, ami akadályozhatna, eltéríthetne szent Célodtól. Akkor hidd el, szép lesz a te karácsonyod. „Üdvössége” Ő lesz a te „házadnak”. 


Fotók

Készítsünk karácsonyi díszeket!

Aki meg akar győződni arról, hogy mitől és miért értékesebbek a kézi készítésű karácsonyfadíszek, az jöjjön el holnap délelőtt 10 órától a Szent Ágoston-templom altemplomába, ahol újabb adventi foglalkozáson vehet részt: ezúttal karácsonyfadíszeket készíthet. A Szent Ágoston Plébánia, valamint a szervezést felvállaló és a foglalkozásokat vezető óvónők a díszekhez biztosítják a hozzávalókat.


 


Fotók

Adventi hangverseny

A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola IX-XII. osztályos diákjainak zenekara december 14-én, vasárnap a 11.30 órától kezdődő szentmisét követően adventi hangversenyt tart a Szent Ágoston-templomban. Zenekarvezető Kovács László.


December 8., Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe 

Szűz Mária a kivételezett segítség számunkra

IX. Pius pápa 1854-ben hirdette ki a Szeplőtelen fogantatás dogmáját. Pár év múlva, 1858-ban a kis tanulatlan falusi leánykának, Bernadettnek hófehér ruhában, kék övvel a derekán, szentolvasóval a kezében, lábfején rózsákkal, fején csillagokkal megjelent a Szűz és a kételkedők unszolására feltett kérdésre megnevezte magát: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.” Azóta a kérések millióit hallgatja meg s vezet töredelemre minden benne bízó szívet. Aki Szűz Máriát igazán tiszteli és segítségét kéri, sohasem fog csalódni.

A szeplőtelenség nagy kiváltságát mi nem követhetjük, mert mindnyájan bűnösök vagyunk. De a bűntelenségre, a lelki tisztaságra valamennyiünknek törekednünk kell, ha Jézussal akarunk kapcsolatban maradni.

A szentáldozásban Jézus hajlékává válunk. Őt fogadjuk szívünkbe. Jézus egyetlen igénye a bűntelen lélek, a kegyelem állapotában élő lélek: „Tiszta szívet keresek, abban van az én nyugodalmam.” (Kempis Tamás: Krisztus követése).

Ezért kell a bűntől való óvakodásban Máriát követnünk. Aki hű marad Máriához, azt az advent királynőjének tisztelete meg fogja védeni az élet nagy adventjében a nagy Úrjövet találkozására, ahol szintén nem lesz más reményünk, mint az isteni kegyelem menyegzős ruhája. (Pénzes József esperes-plébános) 


Adventi készülődés

Fenyőillat és gitárral kísért szenténekek hangulata fogadta szombat délelőtt a csíkszeredai Szent Ágoston-templom Jakab Antal nagytermébe betérőket. A tavalyi évhez hasonlóan ugyanis adventikoszorú-készítéssel vette kezdetét a várakozásteli időszak. A kicsik és felnőttek jókora fenyőágkupacból válogathattak az altemplomban, hogy aztán az asztalokon, de a földön is mindenhol megannyi adventi koszorú készüljön el. Volt, aki ajándékba szánt többet is, de az ő otthonába is jutott koszorú, mert a társai időközben neki is készítettek. Így egyszerre ajándékozóként és megajándékozottként léphetett a lelki készülődés, várakozás időszakába. A liturgikus, hagyományos – három lila és egy rózsaszín – gyertyák is a koszorúra kerültek, aztán Pénzes József esperes úr egy-egy szentképet ajándékozott a jelenlevőknek, a tombolázás, a forró tea, a friss kalács és a Gyertyaláng ifjúsági kórus dalai pedig még vidámabbá tette a délelőttöt. (Antal Ildikó) (Több fotó)
 


 Gondolatébresztő

Tudod, hogy a tél nem azonos a halállal, mivel méhében hordozza a tavaszt.
A lelki tavasz is megérkezik, ha befogadjuk életünkbe a tavaszthozó
JÉZUST!

 A tiszta lélek derűje az öröm

Adventi örömünk oka reménységünk bizonysága. Ez a remény az isteni kegyelemre támaszkodva, gyarló érdemeinket tekintve várja az örök üdvösség elnyerését.
Ez a reménység a jövőbe tekint, de a jelen tényein alapszik és a múlt bizonyítékaiból szívja erejét. Ez a remény a jövő boldogságára szegezi szemét. A mennyország kapujának megnyitását várja, hogy örökre együtt maradhasson azzal a Jézussal, akinek érkezését most adventben különösképpen várja. Keresi eme boldog ország kapujának kulcsát, amelyet a kegyelem eszközei alkotnak: a szentségek, Isten parancsainak a megtartása, az imádság. Ezekkel úgy él, mint a lélek mindennapi eledelével. Használja, táplálkozik velük, vággyal és lélekkel közeledik hozzá, nem megszokásból, nem emberi tekintetből, hanem vággyal és igazi gyermeki lelkülettel, szeretetből és nem a parancsnak kényszeréből.
Úgy, ahogy az adventi koszorú teszi, tanítja. Mindig zölden és egyre fényesebben, készülve a nagy találkozásra, az örök Karácsonyra. (Pénzes József esperes-plébános)

 Juhász Gyula

Rorate

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

 Gárdonyi Géza

Roráté (meghallgatható)

Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg decemberi sötétség ez, csak alig áttetsző. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé. Az ablakom előtt egy-két kisebb árnyék válik el tőlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába. Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt a kályhazugba. A kályha előtt Istenes Imre térdel. Tele képpel fújja a tüzet. A tűz pirosodó fényt áraszt az arcára. (...) tovább

*

Adventi koszorút készíthetünk

Adventi koszorút mi magunk is készíthetünk szombaton 10 órától plébániatemplomunk Jakab Antal nagytermében, az altemplomban. A gyermekeket és a felnőtteket egyaránt szívesen várják a szervezők, akik a hozzávalókról, fenyőágról, drótról gondoskodnak. Adventi gyertyát lehet vinni, vagy a helyszínen vásárolni. Érdeklődni a 0266-311399-es és 0366-101999-es telefonszámokon, illetve a sztagoston@yahoo.com e-mail címen lehet.

 


Látogatók száma 2007. december 7. óta: